En de winnaar in de categorie pv-schrijven is...

Wie in de Antwerpse stadskern een verkeersovertreding begaat -als sterke of zwakke weggebruiker- moet goed weten dat de Antwerpse flik een wedstrijdje pv-schrijven organiseert. Dat blijkt uit een interne nota van de Antwerpse politiechefs van de zone 'City'.
In die nota feliciteert een politieteammanager een aantal van zijn agenten voor het uitschrijven van een recordaantal
pv's. Het goud is dit jaar weggelegd voor de agent die een recordaantal van 1.943 pv's uitschreef.

"Een schitterend resultaat!"

Even het rekensommetje maken; laat ons ervan uitgaan dat de man 22 dagen per maand werkt, 22 x 11 maanden=242 werkdagen zonder verlof! 1943 pv's gedeeld door 242 dagen geeft 8 pv's per dag! Na aftrek van de verlofdagen van deze superflik geeft dat zo'n 10 pv's per dag, meer dan 1 pv per uur dus. Sterke prestratie! Die vent is een wandelende pv... De hele afdeling City zit ondertussen trouwens al aan 25.000 verkeerspv's dit jaar.
De politievakbond NSPV (nationaal socialistisch proces-verbaal?), die de nota uitlekte, reageert verbolgen in Gazet van Antwerpen;


"Op die manier wordt het personeel tegen elkaar uitgespeeld, en krijg je een competitie waarvan de burger het slachtoffer is. Agenten die meer preventief werken, worden beschouwd als lamzakken!"

Nu wil ik niet beweren dat we allemaal maar wat moeten kunnen wildparkeren of zonder licht rondfietsen, maar de ervaring leert me dat het verkeersbeleid in de koekestad inderdaad meer weg heeft van een nultolerantiebeleid. Soms zou je bijna denken dat F. De winter de stoel van P. Janssens -tot nader order de 'politiebaas'- (al) heeft ingenomen. Al zou het best kunnen dat we dan nog
méér blauw op straat zien...