Het Blokwatch-logo: de middelvinger

Blokwatch roept bloggers weer op tot Belang-bashing. Het equivalent van de middelvinger, tegenwoordig vlot gedijend in het verkeer, neemt in het Vlaamse blogmos de vorm aan van een anti-racismelogo. De oorspronkelijke versie van de actie heet in Blokwatch-termen immers 'een succes'.

Een succes dus. Dan denkt een mens al gauw aan virtuele toestanden waarbij het anti-logo in kwestie met geen dozijn pompiers weg te branden is uit de weblogcommunity. De realiteit ziet er enigszins anders uit. Terecht overigens, want moet je nu met zo'n onding op je weblog als één op de vier niet-bloggende medeburgers je ongelijk geeft in het stemhokje? Bovendien begint dat soort symbolische acties stilaan even irritant/pedant te worden als het mikpunt van de Blokwatch-ergernis: het Belang zélf in casu. Het ware beter geweest mochten de Heren en Dames van het anti-Belang eens iets belangrijks ondernemen, kwestie van hun ergernis op een nuttige manier te kanaliseren. Ga eens een Rodenbach drinken met een Belanger bijvoorbeeld, en werp 'm een paar weldoordachte argumenten voor de voeten waardoor de mens in het beste geval toch voor één keer zijn grijze hersenmassa in beweging zet.

Pinanti is pinanti, maar anti is ook anti. Het succes is voor de moedigsten onder ons die bij voorkeur ook nog een doeltreffende counter uit hun sloffen toveren. Preken voor de gelovigen, en het debat mijden als een Afrikaans virus, meestal 'uit principe', is niet moedig. Principes zijn er trouwens om niet te hoeven nadenken; intellectuele luiheid. Maar ach, les extrèmes se touchent.

Kortom, de Blokwatch-actie is zo voorspelbaar en zielig als het huwelijk van de gemiddelde VLD'r. Het kan zijn dat u het er niet mee eens bent. Dat mag. (Uw naam is bijvoorbeeld Willy De Clercq) Maar doe ons één groot plezier en zoek een hobby in de wereld van vlees en bloed.