Van Miss tot mestkever

Met een overkill aan Zuid-Oost Aziatisch nieuws zou een mens nog bijna vergeten dat ons land het afgelopen jaar weer helemaal in de ban was van het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Dat was buiten Vlaams parlementslid Anke Vandermeersch gerekend. Anke zet ons meteen weer met beide voeten op Vlaamse grond in de rubriek '''T Vragenvuurtje" van Gazet Van Antwerpen. De excuus-babe van het Belang slingert ons even een paar joekels van oneliners naar het hoofd;

"Velen weigeren nog de waarheid onder ogen te zien, en blijven ons zonder kennis beschimpen, maar voor ons partijprogramma geldt; 'kennen is beminnen.'"

Als ik het goed begrijp heeft iedereen die niet op het Belang stemt, het partijprogramma van het VB dus niet goed gelezen. Zo had ik het in elk geval nog niet bekeken.
Nu zou ik het zootje politiek correcte betweters dat iedereen wil overtuigen van zijn eigen grote gelijk, en dat zonder kennis van zaken fulmineert, de kost niet willen geven. Maar een Coveliers transformeert zomaar niet in een Stevaert tot nader order, of nog straffer en opgetekend uit de mond van
Anke;

"Ik wil liever vlieg zijn, of vliegende mestkever op de ministerraden."

Een mens moet zijn plaats kennen in de wereld. Nog meer gevleugelde woorden van Miss Belang;

"In 2005 wil ik verder oppositie voeren met als voornaamste doel de val van de regering. Constructieve oppositie is een contradictio in terminis. Ik verzet mij tegen de regerende meerderheid, en mijn kritiek is dan ook niet opbouwend. Een regering zonder socialisten en mét het Vlaams Belang zou veel beter zijn voor het sociaal-economisch welzijn van Vlaanderen."

Even voor de goede orde; het gaat wel degelijk over dezelfde Anke Vandermeersch die onlangs in de senaat een
pleidooi hield tegen misleidende reclame...
Hopelijk krijgt onze Belgische kust in 2005 geen tsunami te verwerken. Het zou Anke en haar koppelbazen te goed utkomen. Ik zie de quotes nu al voor me; "Het zijn godverdomme die Aziaten die ermee begonnen zijn, Meneer!"