Skynet Blogs: met de kloten voor het blogblok

Als u denkt dat u de enige bent die vandaag niet moet werken, dan denkt u verkeerd. Skynet Blogs legt er eveneens de blok op. Letterlijk. Bloggers die een beroep doen op de gratis dienst zitten spreekwoordelijk de ganse dag met de kloten voor het blogblok. Bij Skynet leggen ze dat als volgt uit.
"Beste blogger,

De Skynet Blogs zijn momenteel niet beschikbaar. Gelieve ons te hiervoor te verontschuldigen .

Ons customer care team blijft ter uwer beschikking per e- mail : contactnl@team.skynet.be.

Tevens nodigen wij u uit ons BLOGS forum te bezoeken en er vrij uw mening te spuien.

Het Skynet Blogs team"

Op het forum gaat het over een technisch probleem met de database. Een wakkere blogger vraagt zich af waarom het voltallige Skynet Blogteam 'op dit moment hard werkt', maar in één adem belooft dat de panne tot morgen (dinsdag) duurt. Er staan er m.a.w. een paar kippenbouten te marineren en houtskool te ontvlammen. En die paar Skynet Bloggertjes moeten dan maar de bonen vreten. Ach, een gegeven paard en hoe het in de bek te kijken...

(Voer voor onverbeterlijke flamiganten zoals uw nederige Zeveraar; de excuusboodschap is tweetalig, maar het Frans krijgt voorrang op het Nederlands. Op 11 juli dus. De snodaards...)