De Grootste Belg: nog niet helemaal afgelopen

We slaken een diepe zucht, want de tricolore pensenkermis 'De Grootste Belg' die de afgelopen maanden woedde in de media is eindelijk uitverkocht. Pater Damiaan is de herder die de meeste schapen vond. Pleitbezorger Jef Vermassen vatte het lyrisch samen;
”De boodschap van pater Damiaan is nog altijd actueel. Hij beleefde solidariteit tot het uiterste, en dat is het medicijn dat we nodig hebben in een tijd van vereenzaming en emotionele nood.”

Pink gerust een traan weg, en maak spontaan een kruisteken. De uitslag is wat mij betreft terecht. Niet zozeer omwille van het instituut waarvan Damiaan deel uitmaakte, dan wel omwille van 's mans sociaal dienstbetoon. Alle sympathie overigens voor een koerspaard op leeftijd, of de pathos van een chansonnier. Maar het altruïsme van Damiaan duldt geen competitie. En het is per slot van rekening bijna kerstmis, weet-u-wel.

A propos, op 20 december kiezen onze Waalse broeders hun Grootste Belg. Brel en Merckx krijgen een herkansing, al moeten ze het dan wel opnemen tegen godbetert 'Le roi Baudouin 1er'.