Quote van de dag

Filmregisseur Robbe De Herdt doet in de krant van 't stad nog maar eens zijn beklag over zijn hoge energiefactuur. (750 euro/maand!)
”Ik heb hier twee tv’s en twee pc’s staan. Wij zijn zeker geen grootverbruikers. Allez schat, mijn factuur is even hoog als die van de Monty! Electrabel wil niet toegeven dat het verbruik onrealistisch hoog ligt.”