Wakker worden met Jezus

'In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, amen.'
Radio 1 moet zowat de enige nationale radiozender in Vlaanderen zijn die nog een Eucharistieviering uitzendt. Naar goede gewoonte gebeurt dat op zondagmorgen van 10 tot 11. Een uur waarop deze zeveraar meestal in half comateuze toestand zijn roes ligt uit te slapen, behalve vanmorgen.
Ik heb 'de Heer' overigens ergens in een ver verleden uit mijn leven gebannen, laat staan dat ik nog eens in een kerk ben geweest. (begrafenissen en huwelijken uitgezonderd) En toch ben ik blijven luisteren, al is het maar omdat het nu eenmaal aangenamer wakker worden is met vrome koorgezangen en het badinerende toontje van de parochiepastoor dan met de nieuwe Rammstein.
Op zeker moment hoor ik de pastoor in kwestie -uit Mechelen- een preek afsteken over "ons overdreven streven naar zelfstandigheid" en "meer nood aan solidariteit", overduidelijk een openlijke steunbetuiging aan Flipke den taaie. Fijn om weten dat pastoor x zich niet beperkt tot het afhaspelen van het
'Onze Vader', maar ik vraag me toch af of we nu werkelijk in de éénentwintigste eeuw zijn beland. Het tijdperk waarin de Vlaamse pastoor zijn parochiegenoten met lichte aandrang opriep op de CVP te stemmen, leek me toch voorbij...
Kardinaal Danneels zette begin vorig jaar de pastoor van Wezembeek-Oppem op straat, omdat die zijn ambt zou hebben misbruikt om zijn Vlaams-nationalistische ideeën te verspreiden. Politieke maagdelijkheid, een consequente houding, en bescheidenheid zouden een Kerk in crisis sieren me dunkt!
'In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest...amen.'