Flynt: een zegen voor uw prostaat

Hoe zou het eigenlijk zijn met Larry Flynt? Flynt, de paus van de gedrukte erotiek lang voor er sprake was van websites met een dozijn pop-ups, verjaart vandaag. Toeval of niet, nét op de hoogdag van de grafzerk en de chrysant verliet een liefhebber van de menselijke voortplanting de baarmoeder. Flynt heeft tegenwoordig echter vooral oog voor de binnenlandse politiek van de V.S. Zo blijkt uit 's mans persoonlijke website.

Flynt schreef ook een boek: 'Sex, Lies, and Politics: The Naked Truth'. Kortom, erotiek/seks als metafoor. Net zoals de banner van de Nationale Prostaatkankercoalitie onderaan Flynt's site. Het zal je maar overkomen op je drieënzestigste. Overigens, Flynt's Hustler-magazine blijkt nog steeds een zegen voor uw prostaat. (Als tegenwoordig zelfs Lvb fijne vleeswaren begint te posten, dan kunnen we niet langer achterblijven.)