Megatonnen megablogs

Als we dan toch over weblogs bezig zijn... Ene Mathijs Beks meldde zich niet zonder trompetgeschal in onze digitale postbus met de aankondiging van zijn 'megablog'. Hij deed dat met volgende gevleugelde woorden;

"Ik las ongeveer een maand geleden over de oprichting van een Vlaams megablog (met verwijzingen naar geenstijl en retecool)
Omdat ik zelf al langer met het idee zat een weblog op te richten, leek het me niet slecht iets te doen met het gegeven 'megablog'. Na lange tijd brainstormen, ontwerpen, mensen bijeensprokkelen, ziehier het resultaat. Vooral het grafische deel heeft me veel werk gekost. Momenteel bestaat de harde kern uit 3 mensen (waaronder mezelf), maar er helpen nog meer mensen (onrechtstreeks) mee (columnisten)."

Eerste gedachte: Ze hebben
Dominiek & Co een spreekwoordelijke kloot afgetrokken, want wie wordt er graag gepakt in snelheid?

Tweede gedachte: Misschien is dit wel de lang aangekondigde megablog van D. & Co?

Conclusie: Nee dus. 'In de marge' is wel degelijk nieuwe wijn, vakkundig doodgezwegen tot D-Day, en bijgevolg zo onverwacht als de
diplomatieke fratsen van De Gucht. Op dat vlak hebben de marginalen alvast onze sympathie gewonnen, want al dat oeverloos gezeik over megablogs begon ons mega te irriteren.

Bedenking: Wat is een megablog eigenlijk? Is een megablog een megablog omdat er mega geblogd wordt? Of is een megablog een megablog omdat er megatonnen bezoekers op afkomen? En zijn de auteurs van een megablog megalomaan?

Precedent?: Als de criteria voor een megablog zich vooral op het vormelijk aspect toespitsen, is het geweldige
Kannibaal dan ook geen megablog?

Slotnoot:
Dominiek schreef een gevoelig stukje proza over de materie. Het is van 'La meglio Gioventu' geleden dat we nog zo gehuild hebben.

Belofte: Genoeg incestueuze bloglogs op ZonderZever voor de rest van 2005! Basta.