Moslimraad: het vervolg

Omdat wie A(taturk) zegt ook B(eghrir) moet zeggen, laten we ons licht nog even wat feller schijnen over de soap rond de verkiezing van de moslimraad. Wat meer duiding lijkt welkom, afgaande op de verhitte discussie die zich ontspon in de comments.

De 'interculturele site van Vlaanderen' -eigennamen met een hoofdletter Heren!-
KifKif serveert u het hele verhaal nog eens als hapklare hondenbrokken. Eigenlijk gaat het om het verhaal zoals dat dinsdag al in De Morgen verscheen. Aanbevolen door topfokkers, mocht u zich bijvoorbeeld afvragen vanwaar de controverse rond de moslimraad vandaan komt.
Kort samengevat komt het erop neer dat de Marokkaanse gemeenschap de verkiezingen voor de moslimraad heeft geboycot, en het vervolgens op een klagen zet omdat de moslimraad nu logischerwijze dubbel zoveel Turken als Marokkanen telt. Pure Kafka? Of is er meer aan de hand?
De Marokkaanse moskeeën riepen op niet te gaan stemmen,
omdat ze zich storen aan de verschillende categorieën op de kiesformulieren ('Turk', 'Marokkaan', 'bekeerling', 'andere');

"We hebben geen Turkse of Marokkaanse islam nodig, maar een Belgische."

Dixit Brussels parlementslid
Fouad Ahidar (Spirit). Hij eist een nieuwe verkiezing. Zo ook de actiegroep 'Vigilance Musulmane'. Zijn collega-politica Mimount Bousakla (SP.a) gooit het kind liever met het badwater weg, en kreeg daarvoor een paar doodsbedreigingen in de plaats.

Het valt op dat alleen de Marokkaanse gemeenschap begint te zeuren, boycotten, en nog eens zeuren. In de commentaren op KifKif schrijft iemand;

"Het probleem is niet de ondervertegenwoordiging maar de 'achtergestelde mentaliteit' van die gemeenschap die veel kan leren van de Turken. Dat zeg ik als Belg van Marokkaanse afkomst...."

Weinig politiek correct, en durf zoiets maar eens onderschrijven als autochtoon.

De Marokkaanse gemeenschap heeft hier een kans laten liggen, want ze is in de meerderheid in dit land. (vergeleken met Turken) Maar als Marokkanen onderling nog niet eens overeen komen (Marokkaanse Berbers versus Marokkaanse Arabieren), hoe kan je dan verwachten dat ze zich met Turken verenigen om hun geloofsgemeenschap te vertegenwoordigen? De Turkse Islam is de Marokkaanse nog niet, en vice versa.
Het resultaat is dat we straks met een moslimraad zitten die alleen de Turkse moslims in dit land vertegenwoordigt. Turken dus... Zijn dat niet die joviale Europeanen in spé die ons elke week op het Antwerpse Zuid trakteren op een appelthee?