Wedstrijd: een pc voor de beste buizer/keeper

En nog een linklog om het weekend mee te ontmaagden. www.slechtsterapport.be gaat op zoek naar het slechtste rapport van Vlaanderen. Beloning is een computer ter waarde van 2.500 euro. Daar kan u als verzakende of ver zakkende student al eens de boeken voor over de haag gooien. Zo werkt het echter niet, want de wedstrijd raakt nu raakte deze week pas bekend. Niet toevallig om brave huisvaders die vol verontwaardiging iets sissen over pedagogisch onverantwoorde truken van de foor, geen tweede zit te gunnen. Er zit nog een addertje onder het gras, want u moet geslaagd zijn voor de helft van de vakken. (Voor de andere helft heeft u in een ideaal scenario niks dan nullen verzameld.) De organisator, niet toevallig zaakvoerder van een computerwinkel, zit immers vol nobele bedoelingen;

"Met een nieuwe computer wil ik de winnaar in staat stellen om de primus van de klas te worden."

Deelnemers kunnen alleen maar hopen op een matig rapport, met een lichte neiging naar slecht. Ze mogen zich op goed geluk aanmelden op vrijdag 15 juli in de Mechelse winkel.

Zaakvoerder Bram Schottey zit trouwens niet om een stunt verlegen. De wilde weldoener gooit namelijk één dag later computers en/of onderdelen voor een totaalbedrag van 10.000 euro door de ramen. Letterlijk. De gelukkige die erin slaagt om Pfaff-gewijs naar de hardware te duiken, mag zijn vangst houden.
Schottey concentreert trouwens al voor het derde jaar op rij zijn koopjes op één dag, hetgeen hem volgende gevleugelde woorden ontlokte in de krant;

"Het is machtig om zien hoe mensen vier tot vijf uur staan aan te schuiven."

Geen idee hoe het bij u zit, maar wij krijgen ineens zin om een koppel servers op Meneer Schottey's hoofd te mikken. Ondergetekende prevelt nog iets over voedselpaketten in Afrika, en grijpt naar zijn kruin.