Mededeling: de zoveelste

Voor u gaat denken dat ondergetekende is gesmolten of zijn muze er met de melkboer van door is, even opmerken dat ZonderZever alleen maar toe was aan een kortstondige siësta. Een internetvrij weekend aan Laantje van het schaap Veronica -het bestaat, en wel in Nederland!- zorgde voor nieuwe (pantheïstische) inzichten.

Er zitten dan ook een paar structurele én vormelijke veranderingen -de nieuwe lay-out is bijna af- in de pijplijn die deze godsvruchtige blog, of op zijn minst de teksten ervan, nieuw leven moeten inblazen. Wordt vervolgd.