Deus wil verkiezingsevenement: deel 2

Niet alleen uw nederige Zeveraar voelt niks voor een anti-Vlaams Belang-concert van Deus-frontman Tom Barman in Antwerpen. Ook burgervader annex Kielse rat Patrick Janssens kijkt verder dan zijn neus lang is bij Knack TV;

"Ik ben uiteraard blij dat dEUS weer eens een keertje in Antwerpen wil optreden. Maar ik vind het niet aangewezen om dat tegen iets of iemand te doen. Een anti-Vlaams Belangcongres vind ik dus geen goed idee. Ik geloof trouwens dat we de fase van de anti-campagnes voorbij zijn."

Janssens, ik zie A graag! Een anti-partij bestrijd je niet met anti-acties, of de pot moest de ketel verwijten dat hij bruin/zwart ziet. En als we dan toch bezig zijn; schoenmaker blijf bij uw leest!
Barman kan zich beter bezig bezig houden met datgene waar hij goed in is; platen en films maken en optreden.

Een enkeling was het bij de vorige Barman-post niet eens met mij. Dat is niet verboden. Het moge immers duidelijk wezen dat oogkleppen niet alleen welig tieren in café De Leeuw Van Vlaanderen, maar ook in politiek correcte Blokwatch-hoofden. Over de doelstelling zijn we het eens, over de te volgen tactiek niet.
Je stopt het Belang niet door het uit te sluiten en het debat uit de weg te gaan. Getuige daarvan de afgelopen vijftien jaar, waarbij het cordon sanitaire dienst deed als stemmenkanon voor het Blok. Dat zeventig procent van het oude Blok-programma intussen werd uitgevoerd door de andere (regerende) partijen, bewijst dat het debat over de inhoud moet gaan, en niet over de vorm. Gelukkig is dat nu ook doorgedrongen bij de meeste media en politici. Tien jaar te laat weliswaar... Maar ze bestaan nog; de naïevelingen die kortzichtigheid en/of intellectuele gemakzucht tot kunst verheffen. Ook aan de linker zijde. Ik zweer het u!


Update: De VRT geeft opnieuw gas terug in zijn Belang-berichtgeving.

Post Scriptum: Lees ook eens 'Blokspraak' over de invloed van het Vlaams Belang vanuit de oppositie. (Via)