Funky paus in memoriam

Het pauselijk vat is leeg. Johannes Paulus II geeft de mijter aan Maarten. Zelden iemand zo hard zien aftakelen in prime time, en dan nog gedurende 26 jaar. Tot de laatste druppel. Expeditie Robinson is er niks tegen.

De Poolse Paul die de Kerk
zonder vrees het nieuwe millennium binnenloodste kende geen gaten in zijn curriculum vitae. Mocht God 'm in een ver verleden niet tot zich geroepen hebben, dan had hij het misschien wel tot professioneel wereldreiziger of politiek leider geschopt. De meningen zijn dan ook verdeeld.
Pilarenbijters prijzen zijn doorslaggevende rol in de val van de muur, zijn verzoeningsboodschap, of gewoon zijn
funky attitude. Anderen verketteren de man met de scheve mijter voor zijn uitspraken over seks, abortus, en euthanasie.

De paus is dood, maar het is niet over tot het ook écht over is. De witte koe wordt ongetwijfeld nog even uitgemolken tot de kijk- en leescijfers daar anders over beslissen.
Rouwregisters rijzen als paddestoelen uit de grond, bookmakers en eBay-gelovigen ruiken hun kans, en in Scherpenheuvel is het de komende dagen ongetwijfeld over de mijters lopen.
Ondergetekende voelt alvast geen behoefte om een kaars te branden, laat staan om de diarree van pauselijk nieuws tot zich te nemen. Het zou niks meer zijn dan valse melancholie die de geur van de eighties en van verloren gegane illusies draagt. Laat de volgende witte ridder er alsjeblieft één zijn die weet in welke tijd hij leeft, en die weet wanneer hij de handdoek in de ring moet werpen. En als het even kan, even funky. Dat spreekt voor zich.

Post Scriptum: Met hartverscheurende droefenis melden wij u ook het heengaan van
aaiBoek. De fijne weblog die ons toch een aantal maanden verblijdde met het betere geschreven woord in de blogosfeer mag gaan aankloppen aan de hemelspoorten van Sint-Blogius. AaiBoek maakte al eerder konde van 'het einde', maar drukt nu ook alle hoop op een eventuele come-back de kop in. Wordt niet vervolgd. Spiritus, santus...

Update: Ook reggaepaus
Bob Marley is dood!