Vdb: pineut/worst van de week

Mag ik u voorstellen; pineut van de week...Frank Vandenbroucke! Vdb (voor de minder geletterden) ooit gedoodverfd koerspaard van de toekomst, kreeg het afgelopen week alweer hard te verduren. Het Gentse hof van beroep klopte Vdb aan de meet, en beloonde zichzelf met een debetsaldo van 250.000 euro voor invoer en bezit van drugs. "Zelfs de grootste hormonenboer komt er goedkoper van af." briest Vdb. De ongeboren wielergod klaagt dat hij niet kan betalen, en nog liever gaat brommen in het fijne gezelschap van een koppel Oezbeekse mensenhandelaars, een dozijn Marokkaanse messentrekkers, en een eenzame Albanese huurmoordenaar. Maar zelfs dat is 'm niet gegund.

Ik wil bij deze een lans breken voor Vdb, en een toga kraken voor het gerecht. Dit ruikt naar omgekeerd favoritisme. Vdb zei ooit dat hij de verboden producten nam in een roes van 'onoverwinnelijke dwaling'. Joost mag weten welk verboden product de Gentse rechter heeft gesnoven, geslikt, of gespoten, maar een mooier voorbeeld van 'onoverwinnelijke dwaling' had zelfs Djenghis Kahn zaliger niet kunnen bedenken in zijn tijd. Een voorbeeldfunctie zegt u? Het lijkt me eerder dat iemand ooit op het verkeerde paard heeft gegokt.

Meneer de rechter vond het ook nog nodig om Vdb af schilderen als een hoogmoedige, roekeloze narcist met een explosief, anti-autoritair, en manipulatief karakter, een relationeel - en drankprobleem. (Kortom, het lijkt wel uw dienaar.) Ach, natuurlijk verdiende Vdb een straf, maar dan wel één die 'm toeliet opnieuw naar de top van de Mont Ventoux te beuken. Moraal van het verhaal; als het gerecht je zoekt, ben je een vogel voor de kat.

Het koerspaard toont zich ondertussen gewond, maar niet verslagen; "Wat wil die rechter? Dat ik een revolver tegen mijn slaap zet en de trekker overhaal? Ik gun het gerecht dit plezier niet. Ik vertrek zondag in het Belgisch kampioenschap in Libin." Vdb hield woord, maar gaf halverwege de koers forfait. (Deelnemen is dan ook belangrijker dan winnen voor Vdb-fans.) De fans blijven hun held steunen, en overwegen zelfs een inzamelactie. Zo blijkt op het forum. (Registratie noodzakelijk.)
En meneer de rechter? Die stond wellicht in zijn zondagse bermuda pensen te draaien op de barbeque voor een exquis gezelschap, zichzelf op de borst kloppend, en schertsend over welke toer hij die worst van een Vdb heeft gedraaid.